Η L.S.A. -LIFE SAVING ACADEMY έχει στο δυναμικό της ιδιαιτέρως καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες εκπαιδευτές, διεθνώς αναγνωρισμένους από την SSI αλλά και από το Ελληνικό κράτος.

Είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα κολύμβηση και ναυαγοσωστική. Επίσης είναι πιστοποιημένοι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και από το Υπουργείο Ναυτιλίας με πτυχίο ναυαγοσώστη και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (βάση του Π.Δ. 31/2018).

Η συνεχής μετεκπαίδευση τους και η πολυετής επαγγελματική τους πείρα, τους καθιστούν ικανούς να ανταπεξέλθουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να κατανοήσουν τα αδύναμα σημεία των μαθητών και να τους εκπαιδεύσουν κατάλληλα.