Ο υπεύθυνος προπονητής στο συγκεκριμένο τμήμα με μεγάλη εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια και προετοιμάζει υποψήφιους για την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές σχολές – Πυροσβεστική - Λιμενικό - Αστυνομία και Τ.ε.φ.α.α .

Η επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματός μας στηρίζεται στην γνώση και την εμπειρία στην προπονητική κολύμβησης καθώς και στον σωστό και μεθοδικό προγραμματισμό της εκγύμνασης των υποψηφίων μας .