Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, στο Προεδρικό Διάταγμα 31/2018 αναφέρονται τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει ο Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστικής:

Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Κολύμβησης ή Ναυαγοσωστικής ή Δραστηριοτήτων Νερού Κλειστού και Ανοιχτού Χώρου ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης αλλοδαπής σχολής.

Αν είστε πτυχιούχος και επιθυμείτε να γίνετε εκπαιδευτής στη σχολή ναυαγοσωστικής μας LIFE SAVING ACADEMY- L.S.A., επικοινωνήστε με τη γραμματεία της σχολής, για να σας ορίσει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της σχολής.

Ο ιδιοκτήτης της σχολής θα σας ενημερώσει για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και για τα προσόντα που πρέπει να έχετε για την παρακολούθηση της Σχολής Εκπαιδευτών.

Το σχολείο είναι πολύ απαιτητικό και απευθύνετε μόνο στους καλύτερους!!! 

Στόχος μας είναι να μπορέσετε να εκπαιδευτείτε κατάλληλα ώστε να μπορείτε να προετοιμάσετε υποψήφιους ναυαγοσώστες προς όλα τα επίπεδα αλλά και να στελεχώσετε την σχολή μας και να γίνετε ένας από τους καλύτερους εκπαιδευτές. 

Για ραντεβού καλέστε τη γραμματεία της σχολής: 6974626091